Schenkingsvrijstelling eigen huis

De overheid heeft de verhoogde schenkvrijstelling van € 100.000 ten behoeve van de eigen woning voor onbepaalde tijd ingevoerd. De regeling geldt voor iedereen en dus niet uitsluitend voor ouders die aan kinderen schenken. Er is echter wel een beperking.

Vanaf 1 januari 2017 kun je als (toekomstige) huiseigenaar weer maximaal € 100.000 per schenker ontvangen zonder dat er belasting over die schenking wordt geheven. Iedereen mag aan iedereen schenken op voorwaarde dat het geld wordt gebruikt voor de eigen woning. Je mag de schenking gebruiken voor de aankoop (of verbetering) van de eigen woning of voor aflossen van de eigen woning schuld. Er is wel een leeftijdscriterium. Op het moment van schenken, moet de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.

Bent je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan ziet de belastingdienst jullie samen als één ontvanger. Hetzelfde geldt overigens voor de schenkers. Heb je al eerder een grotere schenking van jouw ouders ontvangen? Dan mogen zij jouw in 2017 alsnog het verschil tussen dat bedrag en € 100.000 schenken. Maar als het bedrag is geschonken in het kader van de verhoogde vrijstellingsregeling die gold tussen 1 januari 2010 tot 1 januari 2015, kan dit niet.

Voor alle voorwaarden, kijk even op de site van de belastingdienst.

Bel: 0548 859 864