Overlijdensrisicoverzekering. Waar moet je aan denken?

Waar moet je aan denken bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering?

De levensverwachting is de laatste jaren flink bijgesteld. We leven langer en omdat we ouder worden, is de kans dat we vroegtijdig overlijden en de overlijdensrisicoverzekering moet uitkeren dus kleiner. Dit heeft als voordeel dat de premies de laatste jaren behoorlijk verlaagd zijn! Heb je nog een ‘oude’ overlijdensrisicoverzekering, kijk dan eens wat het jou oplevert om deze over te sluiten. Dat kan soms honderden euro’s per jaar schelen.

Als je een nieuwe overlijdensrisicoverzekering (orv) wilt afsluiten, waar moet je dan zoal op letten?

Waarom?

Met welke reden wil je verzekeren? Koop je een huis, wil je nabestaanden verzorgd achter laten of heb je een andere reden. Als je een hypotheek wilt, heb je veelal ook een overlijdensrisicoverzekering nodig. Wilt je een hypotheek met NHG*, dan stelt NHG als voorwaarde dat het gedeelte van de hypotheek dat boven 80 % van de marktwaarde van de woning uit komt, wordt afgedekt met deze verzekering. Bij hypotheken zonder NHG verschilt deze grens per geldverstrekker (bijvoorbeeld het deel boven 50 % of 60 %). Een orv keert uit als je voor een bepaalde datum overlijdt. De uitkering stelt jouw partner of nabestaanden in staat de hypotheek (deels) af te lossen en zo in de woning te kunnen blijven wonen.

Leeftijd

De maximum leeftijd bij aanvang van een overlijdensrisicoverzekering ligt bij de meeste verzekeraars tussen 60 en 70 jaar. Daarnaast is ook de eindleeftijd van belang. Dat is de leeftijd die je hebt op het moment dat de verzekering stopt. De maximale eindleeftijd ligt bij de meeste verzekeraars tussen de 70 en 80 jaar.

Dekking overlijdensrisicoverzekering

Het uit te keren bedrag wordt bij aanvang van de verzekering vastgesteld. Dat kan een vast bedrag zijn, maar je kunt ook kiezen voor een dalende orv. Het verzekerde bedrag neemt dan tijdens de looptijd af. Zo’n verzekering sluit je vaak af in combinatie met een hypotheek waarop wordt afgelost. Het verzekerd bedrag loopt dan in lijn met de hypotheekschuld.

Gezondheid en verklaringen

Als je een nieuwe overlijdensrisicoverzekering wilt afsluiten, kan jouw gezondheid een knelpunt zijn. Zeg daarom nooit zo maar een oude verzekering op, voordat je bij de nieuwe verzekeraar medisch goedgekeurd bent. Verzekeraars eisen een gezondheidsverklaring. En boven een bepaald verzekerd bedrag, meestal € 268.125,- een medische keuring.

Tussentijds beëindigen

Je gaat een overlijdensrisicoverzekering aan voor een bepaalde duur, bijvoorbeeld 30 jaar. De verzekering kun je echter tussentijds beëindigen.

Erfbelasting bij uitkering

Komt de polis bij overlijden tot uitkering, dan zijn de regels van erfbelasting van toepassing. In huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract kunt je door de notaris een bepaling laten opnemen waardoor de uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering vrij van erfbelasting is. Door kruislings te verzekeren – jij betaalt de premie van de overlijdensrisicoverzekering van jouw partner en jouw partner die van jou – voorkom je dat jij of jouw partner erfbelasting moet betalen over de eventuele uitkering.

Kosten overlijdensrisicoverzekering

De kosten voor een overlijdensrisicoverzekering zijn afhankelijk van:
– Het verzekerde bedrag
– Gelijkblijvende of dalende uitkering
– Leeftijd van de verzekerde
– De gezondheid van de verzekerde op het moment van afsluiten
– Ben je een roker of niet-roker
Risicopremies verschillen aanzienlijk per verzekeraar. Het is daarom aan te raden om verzekeraars met elkaar te vergelijken. Dit kan een behoorlijke besparing opleveren. Wil je weten wat jouw premie wordt? Vul onze vergelijkingstool in en je weet direct welke premie je betaalt.
* NHG. Nationale Hypotheek Garantie

 

Bel: 0548 859 864