Hypotheekwijzigingen 2021

In 2021 verandert er weer het e.e.a. op de hypotheekmarkt. De 5 belangrijkste wijzigingen voor 2021 hebben we voor jou op een rij gezet.

De NHG-grens wordt verhoogd.

De grens voor Nationale Hypotheek Garantie wordt per januari 2021 verhoogd naar € 325.000. Voor woningen met energiebesparende maatregelen wordt dit zelfs € 344.500. Dat betekent dat een financiering met NHG voor meer mensen binnen bereik komt.

Wijziging overdrachtsbelasting.

Starters (en doorstromers) tot 35 jaar betalen vanaf 1 januari 2021 geen overdrachtsbelasting. Door deze (tijdelijke) afschaffing hebben starters minder eigen geld nodig om een huis te kunnen kopen. Er is wel een beperking. Vanaf 1 april 2021 mag de koopprijs maximaal vier ton bedragen. Voor de particuliere belegger wordt de overdrachtsbelasting verhoogt van 2% (of 6%) naar 8%. Dit geldt bijvoorbeeld voor een 2e huis of bedrijfspand. Zodra de Eerste Kamer op 15 december hiermee instemt, wordt de wet per 1 januari a.s. van kracht.

Tweede inkomen telt zwaarder.

Tweeverdieners kunnen vanaf 2021 een hogere hypotheek krijgen. Het tweede inkomen telt straks voor 90% mee bij het bepalen van het maximale hypotheekbedrag. Dat is nu nog 80%. Zeker voor starters die samen een woning willen kopen, een welkome wijziging.

Studieschuld weegt minder zwaar.

Heb je nog een studieschuld? Dan beperkt dit je leencapaciteit. Vanaf 1 januari wordt de studieschuld echter minder zwaar meegerekend. Voor afgestudeerde starters op de woningmarkt biedt dit extra kansen.

Maximumtarief hypotheekrenteaftrek verder omlaag naar 43,0 %

De hypotheekrenteaftrek wordt per 1 januari 2021 verder beperkt. Deze beperking geldt voor aftrekbare kosten voor de eigen woning. Dus niet alleen de hypotheekrente, maar ook bijvoorbeeld de rente en kosten van restschulden, aftrekbare erfpachtcanons of de advieskosten bij het sluiten van de hypotheek. Dit raakt alleen huiseigenaren met een belastbaar jaarinkomen boven de € 68.507,-. De komende jaren wordt de hypotheekrenteaftrek versneld afgebouwd tot 37% in 2023.

Bel: 0548 859 864