Hypotheek bij ouders

Soms kan een hypotheek bij ouders een prima oplossing zijn om een woning te financieren.

Ouder-kind hypotheek
Ouders lenen hun kind een bedrag voor de aankoop van een eigen woning en ontvangen zelf een mooie rentevergoeding. Vaak is die rentevergoeding een stuk hoger dan de spaarrente bij de bank. Zo’n familie lening moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, wil je de rente aftrekbaar kunnen maken. Zo moet er in maximaal 30 jaar minimaal annuïtair worden afgelost. En de rente moet ‘zakelijk’ zijn.

Als ouders een iets hogere, maar zakelijk rente in rekening brengen, maar dat combineren met een jaarlijkse schenking, levert dat zowel ouder als kind voordeel op. Ouders ontvangen een hogere rente en schenken jaarlijks (een deel) aan hun kind. Het kind maakt optimaal gebruik van de hypotheekrenteaftrek en door de schenking blijven de lasten toch laag. Belastingvrij mag er jaarlijks sowieso € 5.428,- geschonken worden. Wordt de schenking gebruikt voor aanschaf of onderhoud van de eigen woning of voor aflossing van de hypotheek, dan is de schenkingsvrijstelling (onder voorwaarden) éénmalig zelfs maximaal € 102.010,-.

Alternatief is verhuur aan kind
Een alternatief is dat ouder de woning zelf kopen en verhuren aan hun kind. Dit kan o.a. zinvol zijn als het kind een laag inkomen heeft. Hypotheekrenteaftrek is dan beperkt, terwijl je wellicht wel in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Deze huurconstructie levert voor de ouders een veel hoger rendement op dan sparen. Het bespaart ook inkomstenbelasting in box 3, omdat een verhuurd huis lager belast is dan spaargeld. De huurinkomsten zijn voor de ouders een mooie maandelijkse aanvulling op het inkomen. Ook hier kunnen ouders hun kind helpen door jaarlijks te schenken en zo de woonlasten van hun kind (verder) verlagen

Oversluiten naar familiebank
Heb je als kind een bestaande hypotheek, dan kan het oversluiten naar een lening bij ouders ook voordeel opleveren. Oversluiten kan in één keer op de renteherzieningsdatum, of in jaarlijkse stappen van maximaal het boetevrij af te lossen bedrag.

Als er meerdere kinderen zijn is het raadzaam om alle afspraken duidelijk vast te leggen en ook te bespreken met de andere kinderen. Dit voorkomt onenigheid achteraf.

Voor alle alternatieven geldt dat je zaken goed moet inregelen. Dit voorkomt vervelende gevolgen achteraf. Je wilt bijvoorbeeld niet het recht op hypotheekrenteaftrek verspelen. Dus laat je vooraf goed adviseren door een deskundige.

Bel: 0548 859 864